Charakteristika školky

   

Mateřská škola Sluníčko Krupka je v provozu od září roku 1980, k 1. září 1994 získala právní subjektivitu. Od 1.ledna 2003 se její součástí stala další mateřská škola v Krupce - Soběchlebech (vzdálená 2 km). 

Základní filosofií mateřské školy je vychovávat děti zdravě sebevědomé s potřebou rozvíjet samo sebe, své zájmy a potřeby ve spojitosti s přírodou. Pohlížíme na dítě s ohledem na jeho individuální stupeň vývoje, nezávisle na pohlaví a jeho sociálním původu a jako takové také každé dítě respektujeme. Na tomto základě rozvíjíme vědomé i podvědomé dovednosti a schopnosti každého dítěte.
 

                                        

 
 
Mateřská škola Sluníčko, Kollárova se nachází v Krupce, sídlišti Maršov, je obklopena velkou zahradou se vzrostlými jehličnany. 100 dětí je rozděleno do tříd - Berušky, Koťátka, Kytičky a Motýlci.

Mateřská škola Sluníčko, Ústecká, Krupka – Soběchleby se nachází při hlavní silnici směr Teplice - Ústí nad Labem. Její budova, která byla postavena v roce 1899 sloužila jako škola. Od roku 1977 je využívána jako mateřská škola. 40 dětí navštěvuje třídu Ježečci a Medvídci .


 

Uspořádání denních činností při vzdělávání dětí


od 6.00 - otevření MŠ, sházení dětí v určených třídách, spontánní hry, spontánní pohybové aktivity dětí, vzdělávací nabídka

do 9.45 - scházení dětí ve třídách, zahájení vzdělávací nabídky, spontánní činnosti a hry, průpravné cvičení, pohybové aktivity a hry, didakticky zaměřené činnosti, pitný režim.,

hygiena, příprava na přesnídávku, přesnídávka - délka stolování je u jednotlivých dětí individuální, dokončení činností a aktivit dololedního programu, hodnocení, příprava na oběd

do 11.45 - zpravidla pobyt venku - pohybové aktivity a hry na školní zahradě, vycházky do okolí MŠ s přihlédnutím ke vhodným povětrnostním podmínkám

do 14.15 - hygiena, oběd – délka stolování je u jednotlivých dětí individuální
dentální hygiena, ukládání dětí ke spánku, odpočinku, četba před spaním, klidové činnosti, předškolní individuální činnosti
do 16.00 - hygiena, příprava na odpolední svačinu, odpolední svačina - délka stolování je u jednotlivých dětí individuální
spontánníaktivity dětí, možnost pokračování v započatých činnostech v průběhu dne, hry a pohybové aktivity na zahradě, zájmová činnost,
uzavírání MŠ

Uspořádání činností je rámcové s možností pružného přizpůsobení podmínkám a situacím konkrétní třídě. Časové intervaly jsou závazné při dodržování doby pobytu venku, intervalu mezi jednotlivými jídly a dodržení počátku poledního odpočinku dětí (mladší děti na lehátkách, předškolní děti při klidových činnostech). Všechny činnosti a zejména dopolední integrovaná činnost vychází ze  Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.


Děti jsou rozděleny do tříd částečně věkově smíšených


BERUŠKY- Mgr. Bc.Eva Kyjovská, uč. Eva Veselá, uč. Bc. Eva Janouškovcová 

(děti ve věku 2 - 4,5 roku)

MOTÝLCI - uč. Dominika Djakovová, uč. Jana Dudová, asistentka pedagoga Lenka Sedláčková 

(děti ve věku 4,5 - 6 (7) let)
KYTIČKY - Mgr. Romana Krejčová, Bc. Věra Šimková,  (děti ve věku 2 - 4,5 roku)

KOŤATA - Bc. Veronika Herzinová , uč. Lenka Vokurková,asistentka pedagoga Hana Papicová  (děti ve věku 4,5, - 6 (7) let)

JEŽEČCI - Mgr. Alena Lukešová, uč.Martina Hissenová, asistentka pedagoga Soňa Mézlová  (děti ve věku 4,5 - 6 (7) let)

MEDVÍDCI - uč. Tamara Sieberová, uč. Veronika Dvořáková, asistentka pedagoga Veronika Suchá (děti ve věku 2 - 4,5 roku)

 

 

Naše mateřská škola je zapojena do projektu Ekoškola a tento mezinárodní titul získala.

  ve spolupráci se

 

 

 

 

 

  

https://www.kr-ustecky.cz/fond-usteckeho-kraje/d-1687122/p1=204744