Ekoškola

                                       EKOŠKOLA

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby děti, učitelé a rodiče snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Program vede ke zlepšování školy a jejího okolí a k posilování samostatnosti dětí. Děti se učí rozhodovat, kriticky myslet a přebírat zodpovědnost za naplňování cílů a konkrétních úkolů. Metodika ve všech svých krocích staví na aktivitě dětí a na jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy místní komunity. Díky tomu je Ekoškola ve světě oceňována jako program, který přináší výsledky v mnoha úrovních:

• Dělá školu šetrnější k životnímu prostředí • Umožňuje dětem rozvíjet klíčové kompetence užitečné pro jejich další život

• Posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých

• Zapojuje místní komunitu do života školy a školu do života komunity Hlavními principy ekoškolky jsou EKOLOGIZACE a PARTICIPACE Další informace o Ekoškolce najdete na: http://eko-skolky.cz/cz Koordinátorem programu v České republice je sdružení TEREZA. Program probíhá pod záštitou Ministerstva

 

 

Schůzka Ekotýmu 16. 10. 2018

Na letošní zahajovací schůzce jsme opět přivítali nové rodiče se svými dětmi a také nové učitelky, které se chtějí zapojit a pomáhat nám. Takže jsme si zopakovali cíl letošního školního roku a tím je obhajoba titulu Ekoškola. Připomněli jsme si, co jsme si naplánovali, rozdělili otázky na téma PROSTŘEDÍ, které nám ještě chybí. Rozdělili jsme si funkce. Noví rodiče nám pomáhali s plánováním nového pololetí. Děti se zabavily hrou. Bohužel, se schůzky zúčastnili nejmladší členové, starší nám onemocněli.

Celá schůzka se nesla v kamarádském duchu a byla plodná.

 

Zápis z Ekoschůzky:

 

 

 

                                        Podzimníček

Každým rokem se všechny třídy zapojují do projektu „ Podzimníček“. Zábavnou a hravou formou děti poznávaly vše co roste na naší zahradě, zvířátka, která zde žijí, zkoumají a experimentují. Také se zapojují do zazimování svých záhonků, kde již nezbylo nic k snědku.

 

                                                                                           Foto úklidu záhonů

                      

                                         

 

Všechny třídy mateřské školy se zúčastnily pečení, vaření či míchání salátů a smoothie. Vzájemně jsme si své výrobky ochutnávali a pochutnávali.

 

                                                                                 Foto pečení jablečné kapsičky- Motýlci

                     

                                                                                                  Koťátka - smoothie

                                              

 

                                                                                     Ježečci -  štrůdl

                                   

 

Letos jsme zapojili do projektu rodiče s novým nápadem. Nosili recepty svých výtvorů z podzimních plodů. Někdo přinesl také menší, někdo i větší ochutnávku. Recepty vyvěsili a výsledkem bude školková kuchařka, kterou si každá třída pověsí ve své šatně a bude k dispozici všem. Recepty rodiče obohatili fotografiemi či  výtvarnými obrázky dětí.

 

                                        Projekt PODZIMNÍČEK

- z receptů, které rodiče přinesli a s dětmi pekli a vařili, jsme vyrobili kuchařskou knížku 

 

 

 

Vyvrcholením celého projektu byla opět pokladová cesta. Děti během cesty plní úkoly týkající se druhů stromů v lese, kterým prochází, sbírání plodů, hod šiškou čí poslech zvuků v přírodě a jejich nápoda.

 

                                                                                           Foto pokladovky

                                                  

 

Některé třídy si se svými dětmi (starší děti) naplánovaly podzimní vycházky. Postupně splněné úkoly označovaly smajlíky a v plánu se skvěle orientují. Tato hravá forma je vždy povzbuzuje k další činnosti a iniciativě.

 

                                                                                                   Foto plánu vycházky

                                             

 

 

                    Podzimní úklid zahrady- hrabání listí, zametání

                      

 

 

                                                   

 

    Zkoumáme, jak si děti hrají na školní zahradě, s čím si hrají, zda máme přírodní prvky- foto obstaraly děti samy.

                            

           

        

Ptačí budka

Třída Koťátek

Při tématu PROSTŘEDÍ se paní učitelka inspirovala v prodejně ptačí budkou v prkýnkách. Skvělý nápad, jak by si děti mohly ptačí budku postavit samy a najít jí místo na školní zahradě a tak se také stalo. Paní učitelka budku koupila. Děti vybalily prkýnka a plánek, podle kterého se snažily orientovat a skládat. Plánek byl celkem jednoduchý a tak s pomocí paní učitelky ptačí budku sestavily. Aby byla budka veselá, rozhodly se děti zkrášlit jí malůvkami na téma příroda, zvířátka, ptáčci. Z výsledku byly děti nadšené a už vymýšlely, kam jí na zahradě umístí, tak aby na ní viděly a mohly sypat ptáčkům zobání. Hned při pobytu na zahradě myšlenku dokončily, budku zavěsily na strom a na výsledek byly pyšný. Závěrečné foto je tím důkazem. V zimě se u nás budou mít ptáčkové dobře.

 

                        

                             

 

 

ANALÝZA PROSTŘEDÍ

 

Máte ve školce své oblíbené místo? A proč to tak je?

V komunitním kruhu jsme si s dětmi pomocí myšlenkové mapy upřesnili, co je to vlastně PROSTŘEDÍ.

 

Potom jsme začali pracovat s oblíbeným místem ve školce. Na pomoc jsme si vzali smajlíky, které si děti samy vystřihly a nalepily k obrázkům: třída, tělocvična a zahrada.

Dopadlo to nerozhodně zahrada = tělocvična. Celkem se zapojilo v průměru 7 dětí ze třídy Ježečků.

 

S otázkou ,,Máte ve školce své oblíbené místo? A proč to tak je?“ jsme pracovali zhruba tři dny. Děti vyprávěly, proč mají zahradu a tělocvičnu rády, jaké činnosti je baví a proč to tak je.

 

Abychom si umocnili naše názory a pocity, tak jsme si k tomu kreslili a lepili obrázky.

 

Děti to moc bavilo a svědčí o tom i fakt, že si braly práci sebou i na zahrádku do naší přírodní učebny. Děti neustále přicházely s novými nápady, co by se ještě dalo vylepšit, co jsme ještě neříkali, na jakou činnost jsme zapomněli apod.

 

 

                   

                                             

 

 

 

                                           

                                   Pěstování bylinek na školní zahradě

 

                                                   O bylinky na školní zahradě pečují děti- zalévají, okopávají

 

                                                                 

 

                                     

                                         Paní kuchařky nás požádaly, abychom jim bylinky ostříhaly, aby je mohly uskladnit a usušit.

 

 

            

                     Pozvánka na podzimní schůzku EKOTÝMU

 

                                    

 

 

              Zápis ze schůzky, plánování na zimu

              

 

   

                      Vánoční pečení

Děti se na vánoční posezení s rodiči připravovaly - po třídách upekly vánoční cukroví na občerstvení, aby je měly čím pohostit.

 

    

 

 

                        Vánoční dílničky

 

- stejně jako každý rok, tak i letos jsme pozvali rodiče s dětmi na vánoční dílničky. Děti rodiče pohostily vlastně upečenými rohlíčky a čajem či kávou. Posezení jsme si zpestřili poslechem koled, děti rodičům představily pásmo písní, básní a tanečků.

Každá třída měla pro rodiče s dětmi připravené vyrábění, např. Adventní věnce, zdobili sklenice- svícen, stromečky a anděli s přírodnin...

 

                                                             

 

                     Eskymákům těm je prima, nevadí jim zima (28.1. – 8.2. 2019)

 

 Letošní zima byla velice skoupá na sněhovou nadílku, a abychom si čekání na bílou peřinu zkrátili, tak jsme uspořádali zajímavý vzdělávací projekt zaměřený hlavně na podporu čtenářské pregramotnosti pod názvem „Eskymákům těm je prima, nevadí jim velká zima“.

 Hlavním cílem projektu bylo seznámit děti s kulturou cizí země, rozvíjet u nich praktické dovednosti a umožnit jim prožitek z nově poznaného. Podněcovat u dětí představivost, rozvíjet fantazii a řeč, dát jim možnost vyjádřit a pociťovat radost z vlastní tvůrčí činnosti. Během pochmurných lednových a únorových dní děti cestovaly za Eskymáky. Dozvěděly se, že žijí na nejchladnějších místech naší planety v Grónsku a u Severního ledového oceánu. Velkým pomocníkem při získávání informací byla pro děti mapa světa, glóbus a encyklopedie. Dalším naším průvodcem byly knihy eskymáckých příběhů POHÁDKY Z IGLÚ, ESKYMO, NANUKOVA DOBRODRUŽSTVÍ, ESKYMÁČEK TAJAUT A MEDVĚDI nebo POLÁRNÍ POHÁDKA, které dětem velmi barvitě ukazovaly, jak jiný je život v zemích věčného sněhu a ledu. Velmi zaujalo poznávání polárních zvířat. Děti vyráběly 3D panely z odpadového materiálu (karton, noviny, papír, kartonové kužely, plastové lahve, PET víčka), dělaly pokusy s ledem, vodou a sněhem, vyráběly rybí pomazánku, kreslily a malovaly obrázky, psaly dopisy a skládaly básničky pro svého eskymáckého kamaráda Anuka. Na školní zahradě děti stavěly sněhuláky a bobovaly. Po celou dobu projektu jsme si vedly fotodokumentaci. Výrobky jsme vystavovaly po celé budově MŠ Kollárova a MŠ Soběchleby, včetně naší expozice.

 Přizvali jsme mezi sebe i děti z jiných MŠ a děti z přípravných tříd ZŠ v Krupce. Projektu se zúčastnila MŠ Písnička (všechny třídy), Masarykova ZŠ a MŠ Krupka a přípravná třída ZŠ Karla Čapka Krupka. Pro děti byla v MŠ Sluníčko Soběchleby postavena expozice Grónská zem, která byla otevřena po celou dobu projektu. Expozice byla zpřístupněna i pro veřejnost. Musím podotknout, že se shledala s velice kladným ohlasem a myslím si, že i s velkou návštěvností. Nasvědčuje tomu i počet kladných zápisů v naší návštěvní knize.

 Na konci projektu byly děti oceněni keramickou postavičkou Eskymáka, diplomem a publikací Vzkaz pro Arktidu.

 Velice povedené bylo Odpoledne s rodiči v MŠ Sluníčko Soběchleby. Děti si poslechly pohádku Rybář a velryba, vyluštily křížovku s tajenkou a spolu s rodiči plnili připravené úkoly zábavnou formou.

 Cestování po Grónsku jsme si všichni užili a těšíme se na červen, kdy nás čeká „Cesta kolem světa s Bolkem a Lolkem“.

 Veronika Dvořáková

učitelka a koordinátorka čtenářské pregramotnosti

 

Tento článek bude uveřejněn v místních novinách Radnice.

 

 

 

           

                                              

 

 

 

 

V rámci téma „Řemeslo má zlaté dno“ si děti vyzkoušely upéct housky

 

Pečení a vaření většinu dětí baví a postupně se zapojují. Každý se těšil na svojí housku, kterou si upeče a sní. Housky byly výborné, tento recept si musíme schovat a pečení pro velký úspěch zopakovat.

 

                           

                 

 

 

Rostliny u nás ve třídě - Ježečci

 Na základě analýzy jsme s dětmi zjistily, že v naší třídě máme málo zeleně a že se o rostliny nestaráme. Květiny, které ve třídě máme, jsou přerostlé, některé listy usychají a vzhled květin není hezký. Rozhodly jsme se dát rostliny do pořádku. Přesadíme je, suché listy odstraníme a hlavně se o ně budeme starat.  S dětmi jsme se domluvily, že zavedeme tzv. službu a děti, které tuto službu budou mít, se jednou týdně o květiny budou starat. Zalijí je a odstraní suché listy.

 A tak jsme se staly zahradníky. Využily jsme pěkného počasí a na školní zahradě jsme přesadily všechny „třídní květiny“. Dozvěděly jsme se, že jsou velmi křehké a při přesazování musíme být k rostlinám jemní. Práce děti nadchla, někteří hlásily, že si přesadí i rostliny u nich doma. A protože nás práce bavila a šla nám pěkně od ruky tak jsme s dětmi hlasovaly, zda máme ve třídě rostlin málo nebo dost. Hlasování skončilo ve prospěch dalších rostlinek. Proto jsme si druhý den zasely bylinky a luštěniny. Zatím tedy jen na vatu, ale až pustí klíčky, tak je zasadíme do hlíny. A rovnou zde vznikl prostor pro další „službu“. Děti si každé ráno všímaly okna, kde podle značky zjistily, kdo má ten den službu. Samy si došly pro vodu a zalily semínka. Zanedlouho se jejich příkladná péče projevila a na parapetu nám vyrašily první rostlinky. Ty jsme po čase přesadily do hlíny a teď se těšíme z nových rostlinek v naší třídě. Máme radost hlavně z máty, ze které - až nám vyroste, bude osvěžující domácí limonáda.

 

       

                              

 

 

 

                Pozvánka na zimní schůzku

                       

 

 

                Schůzka Ekoškoly- únor 2019

 

                                                

 

 

Na naší schůzce jsme si pověděli - jak jsme splnili vytýčené úkoly,

                                                      - jak jsme na tom v tématu PROSTŘEDÍ

                                                      - co máme ještě vylepšit k auditu, který nás již brzy čeká.

Paní koordinátorka Jana Dudová seznámila všechny s tím, jak dopadla kontrola před auditem v měsíci listopadu. Co je potřeba doladit.

Také jsme plánovali- jarní výlety za zvířátky, spolupráci s rodiči při úklidu zahrady, účast rodičů s dětmi na odpoledni " Celé česko čte dětem", školní výlety, osazování truhlíků afrikány, osazování záhonů po třídách, bylinek apod.

Pustili jsme si video na téma „Proč chodit ven ?“- říkali jsme si, jak je pobyt venku pro děti důležitý, viděli jsme inspirace, víme, že učení hrou a prožitkové učení je pro děti a zapamatování velice důležité.Také se snažíme chodit ven za každého počasí. S dětmi plánujeme v každém roční období vycházky, děti zaznamenávají, zda jsme chodili každý den ven a za jakého počasí. Plánováním vycházek jsme se inspirovali na Pinterestu. Děti samy navrhují, co bychom mohly venku, v přírodě či zahradě sledovat. Vycházky pak doplňují sběry přírodnin, smajlíky apod. Co je nejdůležitější? Děti to baví a inspiruje k aktivitám.

 

   

 

Foto plánování vycházek a plnění, zda chodíme denně ven

Vypracovaly jsme společně s dětmi nový EKOKODEX

Sejeme řeřichu