Aktuální informace pro rodiče

Oznámení o změně provozní doby od školního roku 2019/2020

Zveřejněno 3. 6. 2019
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, v sekci "Ke zveřejnění" se můžete seznámit s informací o změně provozní doby v obou místech poskytovaného vzdělávání od školního roku 2019/2020. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Zveřejněno 3. 6. 2019
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, v sekci "Ke zveřejnění" byla zveřejněna finanční částka za úplatu na školní rok 2019/2020. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy

Informativní schůzka pro rodiče

24.6. 2019
Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí od 16.00 hodin v MŠ Kollárova třída Kytičky. Bez účasti dětí.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

24. 5. 2019
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, v sekci "Ke stažení" najdete v dokumentu "Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Sluníčko Krupka, Kollárova 597" výsledky přijímacího řízení na školní rok 2019/2020. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v době letních prázdnin ve školním roce 2018/2019

Zveřejněno 3. 4. 2019
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, v sekci Ke stažení najdete informaci ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v době letních prázdnin ve školním roce 2018/2019. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy

Oznámení o uzavření MŠ v době letních prázdnin 2019

Zveřejněno 3. 4. 2019
Váženní rodiče, zákonní zástupci dětí, v sekci "Ke stažení" najdete informaci k uzavření MŠ v době letních prázdnin 2019. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy

Seznámení s inspekční zprávou

26. 03. 2019
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, v sekci Ke stažení se můžete seznámit s inspekční zprávou z plánované inspekční činnosti, která proběhla ve dnech od 28. 1. do 31. 1. 2019. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy

Den otevřených dveří.

Zveřejněno 14. 4. 2019
MŠ Sluníčko Krupka a MŠ Soběchleby Vás srdečně zve na Den otevřených dveří. Dne 29. 4. 2019 v MŠ Soběchleby od 8:00 do 12:00 hod. Dne 30. 4. 2019 v MŠ Sluníčko Krupka od 8:00 do 12:00 hod. Těšíme se na setkání s Vámi.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020

Zveřejněno 12. 02. 2019
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, v sekci "Ke zveřejnění" se můžete seznámit s dokumentem Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020

Zveřejněno 12. 02. 2019
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, ve dnech od 6. května do 7. května 2019 v době od 8:00 do 16:00 hodin proběhne v Mateřské škole Sluníčko Krupka, Kollárova 597 zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020. Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se podávají ve výše uvedených dnech v kanceláři ředitelky školy. Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutné předložit originál rodného listu dítěte, potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (pouze děti mladší 5 let) o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, občanský průkaz zákonného zástupce a kartu pojištěnce dítěte. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné si vyzvednout u ředitelky mateřské školy nebo vytisknout na webových stránkách školy v sekci "Ke zveřejnění". Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy