Aktuální informace pro rodiče

Třídní schůzky

11, 12. 9. 2018
Vážení rodiče, vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019 v naší MŠ. Dovolujeme si Vás pozvat na úvodní třídní schůzky, které proběhnou na třídách: MŠ Kollárova 11. 9. 2018- Berušky, Kytičky, Motýlci, Koťátka. MŠ Soběchleby 12. 9. 2018 - Ježečci, Medvídci. Od 16:00 hodin. Těšíme se na Vás.

Modernizace školní zahrady v Mateřské škole Soběchleby v rámci projektu „Kouzelná zahrada aneb Kdo si hraje, nezlobí.“

13. 7. 2018
Od září 2018 budou moct i děti mladší tří let a děti se speciálními vzdělávacími potřebami rozvíjet svou pohybovou koordinaci a fyzickou zdatnost na nových herních zahradních prvcích. Školní zahrada byla doplněna o dětskou průlezku Dvoutunel a hravou lavičku Lokomotivu. Projekt přispěje ke zkvalitnění podmínek pro zdravý psychický a fyzický rozvoj všech dětí. Zahradní herní prvky umožní dětem rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky. Škola bude vytvářet povědomí dětí o tom, že sport prospívá zdraví, čímž budeme předcházet vzniku sociálně patologických jevů u dětí předškolního věku. Projekt přispěje k celkové fyzické zdatnosti dětí. Tímto bychom chtěli i společně s dětmi poděkovat Ústeckému kraji za finanční dotaci, která nám pomohla zakoupit a zrealizovat herní prvky.

Rozdělení nově nastupujících dětí do tříd od 1. 9. 2018

10. 7. 2018
Rozdělení nově nastupujících dětí do tříd od 1. 9. 2018 (PODLE PŘIDĚLENÝCH REGISTRAČNÍCH ČÍSEL): TŘÍDA KYTIČKY, pavilon B, přízemí - 14, 16, 17, 24, 26, 28, 30, 33, 34, 38, 67. TŘÍDA KOŤÁTKA, pavilon B, 1. PATRO - 13. TŘÍDA BERUŠKY, pavilon A, přízemí - 19, 21, 22, 23, 29, 31, 36, 40, 59. TŘÍDA MEDVÍDCI, budova v SOBĚCHLEBECH - 12, 18, 20, 41, 61, 63, 64.

Poděkování

4. 7. 2018
Dobrý den, paní ředitelko, chtěla jsem Vám touto cestou ještě jednou a veřejně moc poděkovat za všechno. Náš Fáňa není běžné dítko, má vývojovou dysfázii, díky které špatně mluví, ale také je od tří let diabetik I.typu. Když jsme mu hledali novou školku, tak jsme obvolali školky v celém okolí, Teplice, Krupka, Ústí, ale nikde nás nechtěli přijmout. Děkuji, paní ředitelko, za skvělý lidský přístup, se kterým jste nás bez výhrad přijala. Nebála se výzvy, která Vaši školku čekala a šla do toho. Hned do druhého dne jste si zjistila co diabetes obnáší. Dodnes se mi do očí derou slzy vděčnosti při vzpomínce na ten den. V MŠ Sluníčko Soběchleby jsme prožili krásné 4 roky. Mají tam všichni srdíčko na pravém místě a z každého koutu jde cítit láska k dětem. Musím poděkovat paní kuchařce Janičce, která každý den, každé jídlo po celé roky Fáňovi vážila a nesčekrát připravila speciální porci, pokud bylo na jídelníčku něco, co nemohl nebo nejedl. Jejího přístupu a skvělé spolupráce si velice vážíme. A díky patří celé školce Soběchleby. Zaškolili se ohledně péče o diabetika v MŠ a vše co bylo potřeba navíc nebyl problém (pravidelné měření glykémie, kontrola jídla, dokrmování, zajištění přístupu sestřiček z ČČK a poslední 3 roky i zvládání Fáňova přechodu na pumpu a senzory). Jejich přístup, "vše pro děti" je výjimečný a Fáňovi připravil nádherné prostředí plné lásky a štěstí. Děkuji paní učitelce Tamaře, Veronice, bývalé asistence Evě a současnému asistentovi Honzovi (strejda, kterého si Fáňa zamiloval) paní Andrejce a paní učitelce Aleně a Lence. Děkuji, děkuji... Nikdy jste Fáňu nevyčlenili z žádné aktivity i když to pro vás bylo náročné- plavání předškoláků, výlety do okolí, návštěvy divadel, hvězdárny apod. Při všem mohl být Fáňa s Vámi. Prošli jsme si zkušeností (školkou), kde toto nefunguje a o to víc si cením všeho a budeme na Vás s láskou vzpomínat. Mauleovi.

Stanovení úplaty na školní rok 2018/2019

20. 06. 2018
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, v sekci ke Stažení se můžete seznámit se stanovením výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2018/2019. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy

Výsledky zápisu na školní rok 2018/2019

1. 6. 2018
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, v sekci Ke stažení se můžete seznámit s výsledky Zápisu na školní rok 2018/2019. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy

Prohlášení o ochraně osobních údajů

24. 05. 2018
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, ve složce Ke stažení se můžete seznámit s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy

Poděkování

10. 5. 2018
Chtěla bych poděkovat paní učitelce Bc. Evě Janouškovcové za zajištění přednášky pro děti, jízdy na koních a krmení pro koně v rámci sponzorského daru. Akce podpořila u dětí přírodovědnou gramotnost a pozitivní vztah ke zvířátům. Děkujeme. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v době letních prázdnin ve školním roce 2017/2018

10. 5. 2018
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, v sekci "Ke stažení" najdete informaci k úplatě za předškolní vzdělávání v době letních prázdnin ve školním roce 2017/2018. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy

Poděkování

24. 4. 2018
Rádi bychom Vám poděkovali za účast na sobotní brigádě v MŠ Sluníčko Krupka. Třída Koťátek: Štekl, Kawovi. Třída Motýlků: Jarošovi - (babička, dědeček), Opavská. Třída Kytiček: Urbanovi, Pakandlová, Hniličková , Vašáková.Třída Berušek: Postičovi, Havránková, Melicharová, Melechinovi, Beranovi