Aktuální informace pro rodiče

1. Adventní koncert - vystoupení sboru Sluníčko a třídy Ježečci

1. 12. 2019
Vážení rodiče, dne 1. 12. 2019 (neděle) vystupujeme s dětmi (pěvecký sbor Sluníčko a děti ze třídy Ježečci) na 1. Adventním koncertu před bývalým MěÚ v Krupce. Sraz je v 15:15 hodin před Cukrárnou Beruška. Dle harmonogramu děti vystupují v 15:25 hodin - nejprve třída Ježečci, poté sbor Sluníčko. Účast potvrďte u třídních učitelek. Děkujeme za spolupráci.

PROJEKT "Babička a dědeček do školky"

Školní rok 2019/2020
V letošním školním roce se v mateřské škole zaměřujeme na posílení mezigeneračních vztahů - dětí, rodičů a seniorů, a proto jsme se rozhodly zapojit do projektu "Babička a dědeček do školky". Hlavní myšlenkou projektu je umožnit pravidelné setkávání nejmladší a nejstarší generace a zlepšovat čtenářskou a jazykovou pregramotnost dětí. Jednou týdně přijde do mateřské školy babička nebo dědeček a přečtou dětem pohádku před spaním. Při odpoledních činnostech si budou děti o pohádkových příbězích povídat, kreslit pohádkové postavy, prohlížet si knihy. Projekt "Babička a dědeček do školky" bude také sloužit jako inspirace pro další čtení rodičů či prarodičů s dětmi doma.

Oznámení o uzavření MŠ Sluníčko Krupka a MŠ Soběchleby

18. 10. 2019
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, oznamuji vám, že v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění a po projednání se zřizovatele školy bude Mateřská škola Sluníčko Krupka a Mateřská škola Soběchleby z organizačních důvodů uzavřena v době od 27. prosince 2019 do 1. ledna 2020. Provoz obou mateřských škol bude opětovně zahájen dne 2. ledna 2020. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy

Poděkování

30. 8. 2019
Milá školičko, děkuji ti, že jsem ve třídě Medvídků mohla strávit pěkné dva roky a našla si tu první kamarády i lásku. Děkuji hlavně paní učitelce Veronice a Tamaře, že se mi věnovaly a naučily mě hodně nových věcí. Děkuji i paním asistentkám, které pomáhaly nejen svým svěřencům. A paním učitelkám ze třídy Ježečků, že nám také vždy pomohly. Samozřejmě musím poděkovat i paní kuchařkce Janě, která umí uvařit taaak moc dobré omáčky, díky ní máme všichni spokojená bříška. Nesmím zapomenout na paní uklízečku, bez níž bychom nemohli běhat bosí po školce a spinkat v čistých postýlkách. Také paní ředitelce, která umí všechno zařídit a paní hospodářce, která to rodičům pěkně sečetla :-) Budu na Vás ráda vzpomínat já i moji rodiče. Vaše Natálka Švehlová s rodiči

Změna provozní doby

28. 8. 2019
Vážení rodiče, od 2. 9. 2019 dochází ke změně provozní doby mateřské školy. Provoz je nyní prodloužen do 16:30 hodin. V 16.00 hodin se budou děti přesouvat do třídy Kytiček (pavilon "B", přízemí). Pokud budete prodloužený provoz do 16:30 hodin využívat, dávejte dítěti vždy do mateřské školy batůžek na přenášení osobních věcí a bačkor do třídy Kytiček, a poté domů. Ráno si bačkory v batůžku do školky opět přinesete.

Mateřská škola Sluníčko v Krupce znovu obhájila po dvou letech titul EKOŠKOLA

19.7.2019
V dubnu 2019 se nám podařilo znovu po dvou letech obhájit titul Ekoškola. V měsíci červnu jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení Titulu EKOŠKOLA 2019, které probíhalo v Brožíkově sále na Staroměstské Radnici v Praze, kde nám byl mezinárodní titul Ekoškola opět udělen. Již čtvrtým rokem pomáhají děti, učitelé a rodiče dělat z naší školy příjemnější a k přírodě bližší místo. Během dopoledních vzdělávacích činností se děti učí plánovat, samostatně se rozhodovat, promýšlet své aktivity a přebírat zodpovědnost. Pracujeme s tématy Odpad, Jídlo, Prostředí a Voda. Těší nás, že již v mateřské škole můžeme začít děti vychovávat ke kladnému vztahu k přírodě. Tento malý krok pro člověka znamená velký skok pro lidstvo. Velké změny začínají od nejmenších. Věříme, že to, co se děti naučí a jaká bude nejmladší generace, ovlivní budoucí podobu našeho světa ze všeho nejvíce. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy, Jana Dudová, koordinátorka pro přírodovědnou pregramotnost, Veronika Dvořáková, učitelka pro Ekoškolu v MŠ Soběchleby

Rozpis dětí v době prázdninového provozu

11.7.2019
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, dovolujeme si Vás upozornit, že v době prázdninového provozu, tj. od 15.7.2019 - 26.7.2019 budou Vaše děti rozděleny takto: 1. PAVILON "B" KYTIČKY = děti ze tříd Kytičky + Koťátka 2. PAVILON "B" KOŤÁTKA = děti z jiných mateřských škol 3. PAVILON "A" BERUŠKY = děti ze tříd Berušky a Motýlci 4. PAVILON "A" MOTÝLCI = děti z MŠ Soběchleby.

Poděkování

04. 07. 2019
Dovolujeme si na tomto místě zveřejnit děkovný dopis adresovaný ředitelce mateřské školy: V Krupce 28. 6. 2019 Vážená paní ředitelko, rádi bychom touto cestou poděkovali všem zaměstnancům Mateřské školy Sluníčko v Krupce, kterou po tři roky navštěvoval náš syn Jan Šulc. Oceňujeme práci paní učitelek a nejen jich, ale celého personálního úseku, který se dětem věnuje. Vážíme si Vašeho vstřícného, empatického a především individuálního přístupu. Nástup do mateřské školy pro nás nebyl úplně jednoduchý, bylo to pro nás velmi emotivní a vždy jsme se setkali z Vaší strany s vlídným přijetím. Je dobré, když návštěva školky je pro celou rodinu radost ne starost. Z naší zkušenosti panuje ve školce pohodová nálada, paní učitelky budují mezi dětmi kamarádství a učí je důležité věci pro život, vztah ke knihám, aby z nich vyrostly slušní, poctiví, pracovití lidé, kteří si váží přírody. Náš syn je velmi citlivý, velmi intenzivně vnímá a vstřebává život kolem sebe, proto si vážíme práce Vás všech, která je s ohledem na živost dětí občas i nelehká. Jsme si plně vědomi, že obstarat a zabezpečit tolik dětí, s tak rozmanitými vlastnostmi není vůbec snadné. Byli jsme rádi za různé akce a aktivity, které jste pro děti s nadšením stále vymýšlely a díky kterým jste dětem rozšiřovaly obzory. Váš měsíční harmonogram akcí byl pestrý a nám vždy vyhovoval. Díky tomu, i přestože je náš syn uzavřený, získával poznatky z nejrůznějších oborů a dozvídal se v každém týdnu spoustu nových věcí. Výsledkem toho bylo dostatečné připravení k zápisu na základní školu v Bohosudově, za kterou jsme velmi rádi. Také bychom chtěli poděkovat zs velmi přehledné webové stránky, rodiče se zde dozví spoustu informací a prostřednictvím fotografií mohou sdílet zážitky svých dětí třeba i s prarodiči. Vše jednou končí, tři roky utekly jako voda a nastává nová další životní etapa. Děláte záslužnou, byť nelehkou práci. Věřte, že smysluplnou. Všem Vám přejeme pouze samé radosti v osobním i pracovním životě, především pak pevné zdraví. Bylo nám ctí setkávat se s Vámi. S pozdravem rodiče Šulcovi

Oznámení o změně provozní doby od školního roku 2019/2020

Zveřejněno 3. 6. 2019
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, v sekci "Ke zveřejnění" se můžete seznámit s informací o změně provozní doby v obou místech poskytovaného vzdělávání od školního roku 2019/2020. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Zveřejněno 3. 6. 2019
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, v sekci "Ke zveřejnění" byla zveřejněna finanční částka za úplatu na školní rok 2019/2020. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy