Aktuální informace pro rodiče

Prohlášení o ochraně osobních údajů

24. 05. 2018
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, ve složce Ke stažení se můžete seznámit s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy

Poděkování

10. 5. 2018
Chtěla bych poděkovat paní učitelce Bc. Evě Janouškovcové za zajištění přednášky pro děti, jízdy na koních a krmení pro koně v rámci sponzorského daru. Akce podpořila u dětí přírodovědnou gramotnost a pozitivní vztah ke zvířátům. Děkujeme. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v době letních prázdnin ve školním roce 2017/2018

10. 5. 2018
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, v sekci "Ke stažení" najdete informaci k úplatě za předškolní vzdělávání v době letních prázdnin ve školním roce 2017/2018. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy

Poděkování

24. 4. 2018
Rádi bychom Vám poděkovali za účast na sobotní brigádě v MŠ Sluníčko Krupka. Třída Koťátek: Štekl, Kawovi. Třída Motýlků: Jarošovi - (babička, dědeček), Opavská. Třída Kytiček: Urbanovi, Pakandlová, Hniličková , Vašáková.Třída Berušek: Postičovi, Havránková, Melicharová, Melechinovi, Beranovi

Navýšení stravného

22. 2. 2018
Vážení rodiče, z důvodu neustále se zdražujících potravin jsme s účinností od 1. 3. 2018 nuceni navýšit cenu stravného. Cenu stravného najdete v kolonce ,,Ke stažení". Děkujeme za pochopení. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy.

Zápis do mateřské školy.

9. - 10. 5. 2018
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 9. - 10. května 2018, 8:00-16:00, proběhne zápis dětí do Mateřské školy Krupka, Kollárova 597 K zápisu se dostavte se svým dítětem, vyplněnou žádostí o přijetí, potvrzením o pravidelném očkování (nutné u dětí mladších 5 let), rodným listem dítěte, OP zákonného zástupce. Žádost si můžete vyzvednout v Den otevřených dveří dne 16. 4. 2018 v MŠ Soběchleby a 17. 4. 2018 v MŠ Kollárova od 8:00 do 12:00 hod., dále během měsíce dubna v MŠ (kancelář ředitelky nebo vedoucí stravovny) nebo si ji stáhnout na webových stránkách školy.

Oznámení o uzavření MŠ v době letních prázdnin 2018

Zveřejněno 05. 02. 2017
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, v souladu s § 3 odst. 1 Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, bude Mateřská škola Sluníčko Krupka, Kollárova 597 uzavřena v době letních prázdnin takto: 1. MŠ Krupka bude uzavřena od 16. 07. do 24. 08. 2018, 2. MŠ Soběchleby bude uzavřena od 02. 07. do 24. 08. 2018. Děti z MŠ Soběchleby budou od 02. 07. do 13. 07. 2018 navštěvovat MŠ v Krupce. Po dobu uzavření obou mateřských škol si mohou rodiče zajistit náhradní umístění v mateřských školách v Krupce: 1. od 16. 07. do 27. 07. 2018 v MŠ Písnička, Krupka; 2. od 30. 07. do 10. 08. 2018 v MŠ Pastelka, Teplická, Krupka; 3. od 13. 08. do 24. 08. 2018 v MŠ Zvoneček, Krupka. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy

Oznámení o uzavření MŠ v době vánočních prázdnin 2017

01. 11. 2017
Ředitelka Mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Sluníčko Krupka, Kollárova 597, po projednání se zřizovatelem v souladu s § 3 odst. 2 Vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že Mateřská škola Sluníčko Krupka, Kollárova 597 a Ústecká 80, Soběchleby z organizačních důvodů přeruší provoz od 23. prosince 2017 do 1. ledna 2018. Provoz bude opětovně zahájen dne 2. ledna 2018. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy

Třídní schůzka

13. 9. - 14. 9. 2017
Vážení rodiče, ve dnech 13. 9. 2017 v MŠ. Krupka a 14. 9. 2017 v MŠ. Soběchleby se uskuteční třídní schůzka pro rodiče. Třídní schůzka proběhne od 16:00 hodin v každé třídě, kam dochází Vaše děti.

Výsledky zápisu o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018

2. 6. 2017
Vážení rodiče, zákonní zástupci, v Sekci ke zveřejnění naleznete Výsledky zápisu o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018. Mgr. Bc. Eva Kyjovská, ředitelka školy