Připravované a probíhající akce

Říjen

7. -. 18. 10. 2019
Čtrnáctidenní projekt "Podzimníček" - činnosti a aktivity zaměřené na podzimní přírodu, tvoření z přírodnin, hry na zahradě v přírodním stylu
10. 10. 2019
"Cesta za pokladem skřítka Podzimníčka" - plnění úkolů s odměnou na zahradě školy (mladší děti) a v lese (starší děti)
23. 10. 2019
Divadlo v MŠ "Budulínek Mandelinka" (Divadlo Šimona a Pepy) 8:00 hodin - Medvídci a Ježečci 9:15 hodin - Berušky a Kytičky 10:30 hodin - Motýlci a Koťátka
v průběhu Října
Návštěvy tělocvičny v ZŠ Masarykova Krupka - třída Koťátka a Motýlci (středy dopoledne)
9. 10. 2019
Schůzka Ekotýmu - začátek v 16:00 hodin ve třídě Berušek. Uvítání nových členů, zhodnocení minulého období, plánování (téma Voda).
3. 10. 2019
Logopedická intervence v MŠ s Mgr. Lenkou Srpovou - pro zapsané děti ve sborovně školy (v doprovodu zákonného zástupce)

Září

2. 9. 2019
Zahájení školního roku 2019/2020
6. 9. 2019
"Pásmo pohádek" - Divadlo Šikulka 8:10 hodin - Kytičky, Berušky 9:00 hodin - Motýlci, Koťátka 10:30 hodin - Ježečci, Medvídci
9. 9. 2019
Třídní schůzky pro rodiče - MŠ Kollárova začátek v 16:00 hodin v kmenové třídě Vašeho dítěte
11. 9. 2019
Třídní schůzky pro rodiče - MŠ Soběchleby začátek v 16:00 hodin
16., 19., 23., 24., 26. 9. 2019
Plavecký výcvik pro předškoláky - zúčastní se třída Koťátka a Ježečci informace a přihlášky do kurzu u třídních učitelek
18. 9. 2019
"Zdař bůh, Krupko!" - zábavné dopoledne s Divadlem v pytli v parku Herty Lindnerové v Krupce - zúčastní se děti ze třídy Motýlci, Koťátka a Ježečci
Sobota 28.9. 2019
Brigáda s rodiči v MŠ Soběchleby - sraz v 9:00 hod. na školní zahradě v MŠ Sluníčko Soběchleby